Udviklingsprogrammer Ydelser

SUS' udviklingsprogrammer

SUS tilbyder en række programmer og forløb målrettet udvikling, realisering og skalering af nye idéer og initiativer på socialområdet. Læs mere om Brugerlaboratorier, Ideation, Co-creation, Skala og AHA!

Som rådgivende opfindere tilbyder vi vores kreativitet, strategiske knowhow og sociale innovationsfaglighed i metodisk gennemtestede og skræddersyede forløb.

SUS BRUGERLABORATORIER - Brugerinddragelse og afprøvning af prototyper

BRUGERLABORATORIER – brugerinddragelse og afprøvning af prototyper

BRUGERLABORATORIER er et udforskende og brugerdrevet innovationsforløb for kommuner, organisationer eller fonde. Med afsæt i lokale borgerfortællinger bevæger forløbet sig hurtigt fra udforskning af et problemfelt til afprøvning af nye lokale idéer og initiativer.

Trinene i processen er enkle at gå til og indebærer bl.a. en tæt og løbende dialog imellem borgere, frivillige, socialarbejdere og lokalpolitikere. I fællesskab fortolker og diskuterer de borgernes personlige fortællinger for at finde frem til en række centrale temaer og behov, de vil arbejde videre med og finde løsninger på.

BRUGERLABORATORIER kan gennemføres i forskellige tempi – fra et sprint-forløb på en uge til et marathon-forløb over et halvt år. Tøv ikke med at kontakte os for at høre mere og for at få et skræddersyet tilbud på BRUGER­LABORATORIER.

SUS IDEATION - rådgivning og ideudvikling

IDEATION – rådgivning og idéudvikling

IDEATION er et rådgivnings- og idéudviklingsformat for organisationer, kommuner og enkeltpersoner. Vi medudvikler på jeres idé og bidrager med kreative input, konstruktiv kritik samt rådgivning om samarbejds- og finansieringsmuligheder.

I IDEATION er vi idéens kritiske og kreative ven. Målet er sammen med jer at konkretisere, udfordre og styrke idéen og få lagt en plan for, hvordan idéen kan realiseres. Et ideation-forløb tager typisk 1-3 måneder. Kontakt os og lad os give jer et tilbud på IDEATION.

SUS CO-CREATION - Samskabelse og iderealisering

CO-CREATION – samskabelse og idérealisering

CO-CREATION er et program for organisationer og kommuner. Med udgangspunkt i en problemstilling eller idé bidrager vi med idéudvikling, kreative input, konstruktiv kritik, netværks- og alliancedannelse, konceptudvikling samt facilitering af samskabelse med alle involverede aktører.

I CO-CREATION er vi idéens kritiske, kreative og strategiske ven. Målet er sammen med jer at udvikle, udfordre eller styrke idéen – samt at finde den helt rigtige aktør- og partnerskabskreds og den nødvendige finansielle opbakning til at kunne realisere ideen. Et co-creation-forløb tager typisk 4-6 måneder. Kontakt os og få et tilbud.

SUS SKALA - bæredygtighed og skalering

SKALA – bæredygtighed og skalering

SKALA er et rådgivnings- og sparringsformat, hvor vi hjælper igangværende sociale initiativer og organisationer med skalering, spredning eller bæredygtighed. Vi bidrager bl.a. med strategiudvikling og rådgivning om bæredygtige finansieringsmuligheder.

Målet med SKALA er at styrke jeres initiativ eller organisation, så indsatsen fx bliver mere økonomisk bæredygtig eller får større gennemslagskraft for målgruppen. En forudsætning for dette er at udvikle en økonomisk og organisatorisk bæredygtighedsstrategi. Derfor arbejder vi i skala-forløbet med finansierings- og forretningsmodeller, organisationsstrukturer, skaleringsmuligheder og kommunikationsstrategier. Tøv ikke med at kontakte os og få et tilbud på SKALA.

SUS AHA! - socialt innovationskursus og projektudviklingsforløb

AHA! – socialt innovationskursus og projekt­udviklings­forløb

De fleste af os begår en væsentlig fejl, når vi udvikler idéer og projekter: Vi springer for hurtigt fra en løs idé til fundraising og implementering. Når vi ikke investerer tid i at gøre idéen konkret, ender vi alt for ofte med at gøre som vi plejer. Nytænkningen, konkretiseringen af idéen og idéens langsigtede perspektiv går tabt undervejs. Det er et problem, hvis vi vil skabe nye og bedre sociale indsatser for de mennesker, vi arbejder for og med.

AHA! er et socialt innovationskursus- og projektudviklingsforløb for kommuner og organisationer. Du og dine kollegaer prøver igennem et længerevarende workshopforløb kræfter med nye værktøjer og en ny tilgang til jeres fremtidige arbejde med idé- og projektudvikling. AHA! er ikke lange teoretiske foredrag. I kommer selv i arbejdstøjet.

På AHA! får I de nye værktøjer ind under huden ved at bruge dem til at udvikle og konkretisere en idé, som kan blive jeres organisations næste banebrydende initiativ. Kontakt os for at høre mere og få et tilbud på AHA!