Rådgivning og strategiudvikling

Rådgivning og strategiudvikling

SUS yder faglig rådgivning med afsæt i vores vidensfelter. Og vi rådgiver om, hvordan man kan arbejde med metoder og processer, der kan skabe bedre vilkår for mennesker i en vanskelig livssituation. Vi er en aktiv sparringspartner, der kan støtte op om både udviklings- og implementeringsfasen.

Vi hjælper også kommuner, organisationer, fonde og andre med at udvikle sociale strategier, organisationsstrategier eller forretningsstrategier med tydelig social bundlinje.