Metodeudvikling og implementering

Metodeudvikling og implementering

SUS arbejder med at forbedre eksisterende metoder og udvikle nye initiativer på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Metoder og initiativer, der giver størst mulig effekt for de børn og voksne, det handler om, og som bidrager til at skabe positiv forandring. Formålet er altid at skabe varige forbedringer. Derfor er vores ambition, at nye metoder og initiativer bliver sikkert implementeret.

Vi samarbejder bredt med borgere, medarbejdere og ledere i kommuner, organisationer og institutioner om at udvikle metoder og få dem til at leve i praksis.