Innovativ analyse og evaluering

Innovativ analyse og evaluering

SUS udarbejder analyser af faglige indsatsområder og gennemfører små og større evalueringer – med fokus på indhold, proces, virkning og udviklingsområder. Vi benytter både kvalitative og kvantitative metoder, og vi har gode erfaringer med at inddrage brugere og borgere i evalueringer og kortlægninger.

Vores tilgang til analyser og evalueringer er innovativ. Vi lægger vægt på, at evalueringerne bidrager med ny viden og indsigt til det område eller den indsats, som evalueres. Det kan fx handle om udfordringer, behov hos målgruppen og anbefalinger med sigte på videreudvikling af indsatsen.

Vi udvikler også evalueringskits til frivillige organisationer.