Voldsforebyggelse: Kick off for 12 nye arbejdspladser

Der var både filmoptagelser, faglige diskussioner og sækkepibemusik på programmet, da ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra 12 udvalgte arbejdspladser den 21.-22. maj mødtes i Middelfart til to dages kick off for to nye arbejdspladslaboratorier om voldsforebyggelse.

Arbejdspladserne skal over de næste 10 måneder arbejde intensivt med at forebygge vold. De skal generere erfaringer, viden og metoder, som de selv kan bruge – og de skal dele deres erfaringer med andre.

Fokus på social kapital og retningslinjer for vold og trusler

De 12 arbejdspladser repræsenterer døgninstitutioner for børn og unge og hospitalsområdet. Fra hver arbejdsplads deltager en leder og en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdspladserne er fordelt på to ‘laboratorier’ med seks arbejdspladser i hver. Hospitalsarbejdspladserne skal arbejde med social kapital som led i det voldsforebyggende arbejde, og døgninstitutionerne skal arbejde med retningslinjer for vold og trusler.

Følg arbejdet i laboratorierne

Udviklingsarbejdet løber frem til marts 2013 og finder sted både på de enkelte arbejdspladser og på tværs af dem.

Følg laboratoriernes arbejde på www.voldsomudtryksform.dk.

Kontakt

[kontakt ngh bbb bm]

 


Her er arbejdspladserne:

 • Josephine Schneiders Ungdomsboliger, Charlottenlund
 • Vordingborg Centret, Vordingborg
 • Stjernehusene – Limfjorden, Aalborg
 • Løkkehus Børnehjem, Odense
 • Røde Kors Specialcentrene, Center Jægerspris
 • Døgncenter Motellet, Hjørring
 • Gentofte Hospital, Medicinsk Afdeling F
 • Sygehus Sønderjylland, Transport- og LogistikService, Aabenraa
 • Køge Sygehus, Akutafdelingen
 • Psykiatrien i Region Nordjylland, Retspsykiatrisk Afdeling E1, Aalborg
 • Psykiatrien i Region Midtjylland (Viborg-Skive), Enhed for intensiv behandling og observation
 • Sygehus Sønderjylland, Ortopædkirurgisk afdeling B, Aabenraa