Lavformat_fv Nyhed

Vildt problem kan kun løses sammen med unge 

Nyt partnerskab for og med unge vil inspirere Reformkommissionen til nye løsninger, der skaber ”En Vej til Alle”

47.000 unge står uden for job og uddannelse. Og sådan har det været i årtier på trods af adskillige reformer. Det er ikke de unges problem – det er et samfundsproblem, som kun kan løses sammen med unge og på tværs af det offentlige, civilsamfund og erhvervsliv.

Det er baggrunden for et helt nyt partnerskab ”En Vej til Alle”, som Socialt Udviklingscenter SUS er medstifter af.

Sammen med Akademiet for Social Innovation, Modstrøm, foreningen for unge på og omkring Den Forberedende Grunduddannelse, FGU, Bikubenfonden, Copenhagen Dome og Tuborgfondet vil partnerskabet vil inspirere Reformkommissionen til nye løsninger.

Unge viser vejen

Årtiers reformer på området har bygget på antagelser om, hvad der skal til for at få unge i job og uddannelse. Men det har ikke virket.

Tusindvis af unge får aldrig forløst deres potentiale, men kobles langsomt, men sikkert af samfundet. Og det har enorme konsekvenser – både for den enkelte ung og for vores samfund.

Unge er den vigtigste ressource til at vise vejen til nye løsninger, der holder på den lange bane. Derfor de unge selv have er langt stærkere stemme, mener partnerskabet. Ligesom unges erfaringer og viden derfor er omdrejningspunktet for ”En Vej til Alle”.

“Vi ønsker at skabe en platform, hvor unge kan få medindflydelse både på historien om udfordringerne og nytænkningen af de rammer og indsatser, som påvirker deres liv og deres uddannelsesmuligheder,” siger  Vibeke Normann Andersen, direktør i Socialt Udviklingscenter SUS.

SUS har bl.a. afholdt to fortællecamps for unge i forbindelse med etableringen af partnerskabet.

“Vores ambition er, at unges levede erfaringer og perspektiver er en central del af processen med at afdække viden og pege frem mod forandring. Det sker alt for sjældent. Første skridt er at flytte samtalen væk fra systemet og tæt på de unges liv,siger Vibeke Normann Andersen.

Systemet skal tilpasses nutidens unge

Første skridt i partnerskabet er et indspil til Reformkommissionen med innovative løsninger, der kan skabe nye veje for de godt 47.000 unge, der i dag står uden job og uddannelse.

I partnerskabets optik er problemet så komplekst, at det ikke kan løses af det offentlige system alene. Der er brug for andre løsninger. Og der er brug for, at systemerne omkring de unge gør tingene på nye måder, hvis vi skal skabe de ønskede forandringer. Det gælder ikke bare stat, kommuner og regioner – men også erhvervsliv og indsatser i civilsamfundet.

Derfor vil partnerskabet i samarbejde med unge og fagfolk fra en lang række indsatser nu gå i gang med at undersøge, hvilke virkningsfulde greb henholdsvis den offentlige sektor, civilsamfund og erhvervsliv gør brug af: Hvornår lykkes det at favne unges behov og sætte strøm til deres potentiale? Og hvornår er samarbejde på tværs frugtbart?