1412-650-vold

Konflikter og vold på arbejdspladser

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold.

Vi samarbejder med regioner, kommuner, organisationer og arbejdspladser om at sætte voldsforebyggelse på dagsordenen. Og vi understøtter udviklingsaktiviteter, der på samme tid kan give medarbejdere et bedre arbejdsmiljø og borgere i botilbud, på plejecentre mv. bedre livsvilkår.

Væsentligt for indsatsen er formidling af viden, metoder og erfaringer fra praksis – på temadage, i publikationer, film og på web. Vi underviser også selv på kurser og temadage i kommuner, organisationer og på arbejdspladser.

Det kan du bruge SUS til

  • Temadage, proces- og udviklingsforløb
  • Undervisning og oplæg
  • Kompetenceudvikling på arbejdspladser og i kommuner
  • Rådgivning og støtte til arbejdspladser, organisationer mv.