Konflikter og vold vidensfelt

Forebyggelse af konflikter og vold

SUS samarbejder med arbejdspladser bl.a. på social- og sundhedsområdet om at forebygge konflikter og vold og skabe mere trivsel for både medarbejdere og borgere.

Vi samarbejder med regioner, kommuner, organisationer, styrelser og arbejdspladser om at sætte voldsforebyggelse på dagsordenen og understøtte udviklingsaktiviteter. Vores tilgang til voldsforebyggelse har et dobbelt perspektiv, hvor vi samtidigt arbejder med at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø og give borgere og elever de bedst mulige livsvilkår på botilbud, plejecentre, skoler mv.

Væsentligt for indsatsen er at formidle viden, metoder og erfaringer fra forskning og praksis i en form, så det bliver overskueligt for arbejdspladser at gennemføre aktiviteter, som kan styrke dem i at identificere, forebygge, håndtere og drage læring af voldsomme episoder. Formidlingen sker fx i publikationer, artikler, film og på web. I bogen Konflikter og vold – en faglig udfordring har vi samlet grundviden om voldsforebyggelse.

Det kan du bruge SUS til

  • Inspiration og viden om identifikation, forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder
  • Undervisning, oplæg, proces- og udviklingsforløb m.m.
  • Rådgivning og støtte til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter m.fl.
  • Rådgivning og udviklingsaktiviteter i organisationer mv.