Social IT-profilbillede Foto: Abdellah Ihadian

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT. Teknologi, der understøtter kommunikation, netværk, leg og læring.

Alle mennesker skal have adgang til teknologi og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. Det er SUS’ vision for social IT.

Siden 2003 har vi arbejdet med at innovere, implementere og sprede social IT til mennesker med funktionsnedsættelser og til udsatte børn og unge. Teknologi, der støtter brugerne i at kommunikere, indgå i sociale netværk, mestre hverdagen og lære nyt. Teknologi, der både gør det muligt for brugerne at blive mere selvhjulpne, og som understøtter og udvikler den professionelle praksis for medarbejdere i sociale tilbud. Vi har fokus på apps, tablets, smartphones, sociale medier mv. som redskaber til udvikling.

Vi samarbejder med kommuner, sociale tilbud og virksomheder om udvikling, afprøvning, implementering og spredning af social IT.

Det kan du bruge SUS til

  • Inspiration: oplæg, undervisning, temadage, workshops
  • Implementering: projektorganisering og processtyring
  • Rådgivning: ideudvikling, støtte til implementering, afklaring og ’next step’
  • Screening: organisationsanalyse, behovsafdækning og -analyse
  • Effektmåling og dokumentation: før-og-efter-undersøgelser og rapporter
  • Videndeling: Koordinering og systematisering af viden og erfaringer i kommunen