Vidensfelt social innovatio

Social innovation og eksperimenter

SUS arbejder for at nytænke og udvikle systemer, indsatser og tilbud rettet mod mennesker i udsatte og marginaliserede positioner.

De dele af velfærdssystemet, som er sat i verden for at støtte mennesker med behov for hjælp i svære livssituationer er ofte ikke tilstrækkelig virksomme. SUS arbejder for at skabe og afprøve nye veje frem. Det kan være radikale nye løsninger og tilgange, eller tilpasning og justering af eksisterende indsatser og koncepter.

Vi designer og driver systematiske innovationsprocesser i tæt samarbejde med borgere og brugere, det offentlige og civilsamfundets aktører, hvor vi afprøver, justerer og evaluerer nye ideer, der kan skabe øget værdi socialt, organisatorisk og økonomisk.

Vi tror på, at eksperimenter er nødvendige, og at fejl er en del af vejen frem. Vi bidrager med at opsætte rammer for veltilrettelagte eksperimenter, som skaber hurtige læringsloops i forhold til, hvad der virker, og hvad der ikke virker, inden vi fører idéer ud i livet i større skala.

I SUS arbejder vi også for at bane vejen for helt nye sociale opfindelser, der bedre løser eller forebygger sociale problemer for udsatte mennesker i Danmark. Nye løsninger med opfindelseshøjde og potentiale for større social impact i fremtiden kommer ikke af sig selv. Vejen fra ide til social opfindelse og innovation, der skaber værdi, kan være lang og usikker. I SUS hjælper vi med at udfordre, udvikle og nurse nye ideer, teste prototyper på koncepter, kvalificere vidensgrundlaget og knytte bånd til mulige risikovillige samarbejdspartnere.

Det kan du bruge SUS til:

  • Innovationsprocesser fra spæd ide til færdig skalerbar løsning
  • Udvikling af koncepter og prototyper på nye sociale løsninger
  • Design, afprøvning og evaluering af sociale eksperimenter
  • Sparring på udvikling og afprøvning af nye sociale opfindelser