Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle i den offentlige service.  Og vi er optaget af systemers betydning for relationer.

SUS understøtter, at borgerne i højere grad får mulighed for selv at bidrage til løsningen af deres sociale og sundhedsmæssige problemer gennem strukturer og relationer med professionelle i det offentlige og andre velfærdsaktører.

Vi udvikler fagligheder, procedurer og strukturer, der gør muliggør involverende og produktive samarbejder, og sikrer, at borgeren udvikler og mestrer sociale kompetencer til selv at tage teten.

Det kan du bruge SUS til

  • Komptenceudvikling, netværk og temadage i kommuner
  • Kickstart af processer, der inspirerer til relationel velfærd
  • Rådgivning om strategi i forhold til relationel velfærd
  • Igangsættelse og facilitering af udviklingsprocesser