resonans_case

Relationel velfærd og koordinering

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle, mellem borgere og civilsamfund og mellem de fagprofessionelle. Det kalder vi relationel velfærd.

Relationer betyder alt, hvis en borger i en sårbar position skal have et godt og meningsfuldt liv. Med familie og netværk, uddannelse og job.

I SUS tror vi på, at tillidsfulde relationer og menneskers drømme for et bedre liv er den primære forandringskraft, når det handler om at skabe positive sociale forandringer. Derfor arbejder vi med at etablere et reelt samarbejde med dem, det handler om. Et samarbejde, som understøtter deres kapacitet til at skabe det liv, de ønsker.

Det indebærer fokus på menneskers sociale kapital og netværk. Og fokus på deres muligheder for at være involveret og bidrage frem for at blive set som mennesker med problemer, der har brug for hjælp. Det er vigtigt for, at borgeren udvikler og mestrer sociale kompetencer til selv at tage teten.

Vi arbejder med relationel velfærd på tre måder:

  • Ved at opbygge tillidsfulde relationer mellem borgeren og den professionelle, så der skabes resonans som forudsætning for udvikling.
  • Ved at hjælpe borgeren med at opbygge forbindelser til personlige netværk, lokalsamfund og civilsamfund, ikke mindst ift. uddannelse og job.
  • Ved at geare kommunale indsatser og fagprofessionelle til at blive mere åbne, risikovillige og borgerdefinerede, og mindre systemorienterede. Og ved at understøtte samarbejde og relationer på tværs mellem fagprofessionelle fra forskellige fagområder, så borgeren får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

Det kan du bruge SUS til

  • Udvikling af skræddersyede processer, metoder og redskaber til relationel velfærd og koordinering på tværs herunder kompetenceudvikling
  • Rådgivning, facilitering og implementering af (strategi for) relationel velfærd tilpasset jeres kontekst
  • Evaluering af effekten af relationel velfærd og måling af graden af relationel koordinering og velfærd mhp. løbende justering og forbedring af praksis