frivillighed_samskabelse_vidensfelt

Partnerskaber og frivillighed

SUS understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger.

SUS hjælper civilsamfundsorganisationer med at udvikle nye løsninger på velfærdsudfordringer. Vi hjælper dem med at udvikle, beskrive og evaluere innovative løsninger skabt nedefra. Fordi der findes opfindelseskraft og nye løsninger i civilsamfundet, som ikke findes på samme måde i det etablerede system. SUS arbejder ud fra omfattende og mangeårig viden om feltet og dets særlige vilkår og dynamikker.

SUS understøtter, at kommuner samt større og mindre civilsamfundsorganisationer indgår i fælles og ligeværdige udviklingsprocesser. Fordi vores erfaring er, at det skaber bedre og mere lokalsamfundsforankrede løsninger, der er i stand til at forbinde mennesker i fællesskaber. Vi har en omfattende erfaring og viden om forskellige samskabelsesformer, herunder collective impact – men også andre måder at etablere samarbejde og udvikle på i fællesskab (fx indgåelse af partnerskaber).

På tværs af vores arbejde med civilsamfund og samskabelse har vi fokus på at udfordre og udvide frivilligbegrebet og bringe mennesker, der normalt ikke har adgang til at være frivillige, i en position, hvor deres ressourcer gør en forskel, og hvor de kan bidrage. Vi understøtter udvikling af peer-frivillighed, hvor mennesker bruger deres levede erfaringer til gavn for andre – og for dem selv. Og vi ønsker at styrke mangfoldigheden i de frivillige organisationer og netværk, så de i endnu højere grad lykkes med at skabe rammer og rum for bidragende deltagelse.

Det kan du bruge SUS til

  • Faglig sparring og kapacitetsopbygning i foreninger
  • Kompetenceudvikling, netværk og temadage i kommuner
  • Evaluering, erfaringsopsamling og modeludvikling
  • Innovation og metodeudvikling med fokus på brugerdrevne processer
  • Kickstart af processer, der inddrager civilsamfundet
  • Igangsættelse og facilitering af udviklingsprocesser mellem borgere, kommuner, foreninger og virksomheder
  • Rådgivning om politik og strategi på civilsamfundet