maal-brugerindflydelsen-case

Måling med mening og læring

SUS skaber ny viden, som gør en forskel for mennesker i udsatte positioner. Det gør vi sammen med dem, der ved noget om det, vi gerne vil forandre; det gælder særligt brugerne.

 

Vi ønsker at bidrage med at skabe ny viden, som gør en forskel for mennesker i udsatte positioner. Det kræver, at de data, som ligger til grund for viden, giver mening og værdi i arbejdet for dem, som indsamler data. Og at data omsættes til handling gennem fælles læreprocesser mellem brugere, fagpersoner, ledere og forskere.

Derfor har SUS fokus på, at måling og evaluering er en dialogisk proces, hvor de forskellige aktører møder hinanden og udvikler viden og forandring sammen. Vi arbejder med måleredskaber og evalueringsprocesser, der styrker samarbejdet mellem brugere, fagpersoner og ledelse. Og vi stræber efter at skabe måling med mening, som understøtter mennesker i at skabe det liv, de ønsker.

Brugere skal opleve mere kontrol og mestring af deres hverdag og liv via viden om sig selv og egen udvikling. Det kan være gennem elektroniske eller fysiske måleredskaber, der visualiserer borgerens udvikling, fx i forhold til trivsel eller mestringsevne, og en efterfølgende dialog.

Fagpersoner skal have mere indsigt i praksis og læring om, hvad der virker for hvem, og hvad der skal gøres anderledes, så praksis forbedres.

Ledere og beslutningstagere skal have mere indsigt i praksis og viden om, hvad der skal til for at skabe resultater, så rammerne for praksis forbedres.

Det kan du bruge SUS til

  • Innovative evalueringer (kvantitative og/eller kvalitative) med fokus på brugerinvolvering, og på at bruge evalueringen aktivt til læring og udvikling af konkrete handlinger, der forbedrer praksis.
  • Design og implementering af dokumentationssystemer, der tager afsæt i jeres virkelighed.
  • Udvikling og anvendelse af kreative målemetoder, som understøtter brugernes proces mod det liv, de ønsker.
  • Facilitering af Learnings Labs, hvor vi bringer forskellige datakilder og videnstyper i spil sammen med dem, der skal bruge målingerne og skabe forandring. På baggrund af den skabte læring igangsættes en forbedringsproces, hvor nye handlinger testes, studeres og justeres for at undersøge, hvordan de virker.
  • Servicetjek af indsatser i forhold til at afdække virkning, udviklingspotentialer og nye handlinger
  • Udvikling, modning og implementering af indsatser, med viden om målgruppe, indsats, implementerbarhed, resultater og omkostninger til indsats.