Lucia-alba-i-naturen-3

Livsmuligheder, uddannelse og arbejde

Alle har brug for en meningsfuld hverdag. At føle sig nyttig, værdsat og aktiv bidragydende i den sammenhæng, man indgår i. Derfor har SUS fokus på livsmuligheder.

I SUS tror vi på, at det meningsfulde liv i høj grad skal findes og leves i den meningsfulde hverdag. Det handler ikke kun om at være en del af et fællesskab og have sociale relationer, men også om at have noget meningsfuldt at tage sig til. At opleve at man har ressourcer og evner, som andre sætter pris på, og som kan styrkes og udvikles.

Uanset om man lever med et handicap, oplever psykiske vanskeligheder, mangler omsorg og støtte som barn, er ramt af ledighed eller kæmper med andre former for sociale udfordringer og problemer, er det vigtigt at opleve, at man har muligheder i livet. ​

At sikre en meningsfuld hverdag for den enkelte handler om at udvide adgangen til livsmuligheder, uddannelse og beskæftigelse, alt efter den enkeltes drømme, behov og ønsker.

Det handler bl.a. om få mulighed for at lære, tilegne sig viden og kundskaber, der kan åbne veje for nye kompetencer og indsigter. Og det handler om mulighed for beskæftigelse, for at kunne udnytte sine ressourcer og kompetencer i en sammenhæng, hvor det giver mening at stå op om morgenen. ​

​Det handler i høj grad om, hvordan vi formår at indrette vores tænkning og vores tilbud, så de formår at tage udgangspunkt i troen på den enkeltes potentiale. At udvide livsmulighederne. Og at finde gode veje til at åbne nye muligheder for det meningsfulde liv med de betingelser og sammenhænge, som man nu engang har og lever i.