1412x650-frivillighed Foto: Loui Stampe

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger.

SUS har fokus på, hvordan både samfundet og det enkelte menneske i højere grad kan profitere af menneskers forskellige ressourcer og erfaringer og deres lyst til at deltage og være en del af løsningen.

Vi understøtter, at brugere, professionelle og frivillige arbejder sammen om at skabe innovative løsninger. Med vores fokus på samskabelse og brugerdrevne processer er vi med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse. Det skaber bedre sammenhængskraft i samfundet og bedre løsninger for alle.

Vi udfordrer og udvider også frivilligbegrebet og bringer mennesker, der normalt ikke har adgang til at være frivillige, i en position, hvor deres ressourcer gør en forskel, og hvor de kan bidrage.

Det kan du bruge SUS til

  • Faglig sparring og kapacitetsopbygning i foreninger
  • Komptenceudvikling, netværk og temadage i kommuner
  • Evaluering, erfaringsopsamling og modeludvikling
  • Innovation og metodeudvikling med fokus på brugerdrevne processer
  • Kickstart af processer, der inddrager civilsamfundet
  • Igangsættelse og facilitering af udviklingsprocesser mellem borgere, kommuner, foreninger og virksomheder
  • Rådgivning om politik og strategi på civilsamfundsområdet