1412x650-forebyggelse

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende indsatser, som skaber øget trivsel hos børn, unge og voksne.

Forebyggelse og tidlig opmærksomhed og indsats har stor betydning for, hvordan udsatte og sårbare børn og unge udvikler sig og trives i voksenlivet.

SUS arbejder med initiativer og indsatser, der kan forebygge, at begyndende problemer vokser sig store og skader børns udvikling. Indsatser, som skaber bedre trivsel og kan være med til at bryde negativ social arv.

Forebyggelse og tidlig indsats handler også om, at de fagpersoner, der møder udsatte børn og familier, i højere grad arbejder sammen på tværs og koordinerer deres indsatser. Det er ligeledes et vigtigt fokuspunkt i vores arbejde.

Vi arbejder også med forebyggelse i forhold til voksne, blandt andet i forhold til socialt udsatte grønlændere.

Det kan du bruge SUS til

  • Inddragelse af borgere og brugere med det formål at få deres egen stemme i spil
  • Udvikling af nye indsatser i involverende processer med brugere og medarbejdere
  • Modenhedsanalyse og udvikling af strategiske mål
  • Udvikling og understøttelse af nye tværgående samarbejder internt i organisationer og kommuner og udad mod civilsamfundet.