brugerindflydelse-1412x650

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt.

SUS arbejder for, at mennesker, der er i en vanskelig livssituation, får størst mulig indflydelse på eget liv. Og får mulighed for at deltage aktivt i samfundet på lige fod med andre.

Vi arbejder med at udvikle metoder og tilgange, der sikrer størst mulig brugerindflydelse i den sociale praksis.

Vi hjælper professionelle og systemer til at blive bedre til at lytte, forstå og tage udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer – for at få den bedst mulige kvalitet i tilbud og løsninger. Og vi hjælper brugere med at udnytte og styrke deres muligheder for indflydelse og deltagelse.

Eksempler på metoder og redskaber, som vi har udviklet, er evalueringsmetoden KUBI – KvalitetsUdvikling gennem Brugerindflydelse og brugerindflydelsesindekset BINDEKS.

Det kan du bruge SUS til

  • Hjælp til at inddrage brugere og borgere i processer, kvalitetsudvikling eller nytænkning og design af tilbud og løsninger
  • Rådgivning om, hvordan brugerinddragelse og brugerindflydelse kan styrkes i tilbud, organisationer og kommuner
  • Undervisning og kapacitetsopbygning af brugerorganisationer, brugerbestyrelser, brugerråd mv.