brugerindflydelse-1412x650

Brugerindflydelse

SUS arbejder for at udligne den ulighed i indflydelse, som mange mennesker i udsatte og marginaliserede situationer oplever. 

Mennesker med svære livserfaringer og erfaringer som brugere af velfærdssamfundets hjælpesystemer har vigtig viden, som i dag bruges for lidt. SUS arbejder med at skabe demokratisk adgang til indflydelse på udviklingen af velfærdssamfundet. Vi laver processer hvor udsatte borgere kan mødes og omsætte deres individuelle erfaring til fælles viden, og hvor de – med den viden i hånden – kan påvirke og deltage aktivt i udviklingsprocesser sammen med fagfolk, forskere osv.

SUS bidrager også til udviklingen af sagsbehandling og tilbud hvor brugerne har maksimal indflydelse i deres eget forløb. Målet er at alle får adgang til at blive lyttet til og indgå i et reelt samarbejde om den hjælp og støtte, de har brug for, for at komme godt videre i livet.

Indflydelse handler også om at bevare magten og handlekraften i sit liv, selvom man i perioder har brug for hjælp og støtte fra professionelle eller frivillige tilbud. SUS er med til at udvikle og skalere innovative tiltag, som øger menneskers indflydelse på deres liv og hverdag. Samtidig arbejder vi for at inspirere kommuner og tilbud til at understøtte menneskers livsindflydelse og handlekraft.

Det kan du bruge SUS til

  • Innovation, metode- og organisationsudvikling med fokus på brugerdrevne processer
  • Videns- og strategiudvikling med brugerne som centrale partnere
  • Faglig sparring og støtte til konceptudvikling for alle med innovative ideer der fremmer menneskers indflydelse og handlekraft
  • Sparring og rådgivning hvis I ønsker at styrke jeres individuelle eller organisatoriske brugerindflydelse