Fuglekasser-1412x650

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder med at vende udviklingen og tænkningen i udsatte boligområder. Vi ønsker at skabe bæredygtige og inkluderende boligområder, hvor beboerne trives og har lyst til at bo.

SUS’ indsats på boligområdet har to ben: Vi arbejder med at skabe øget trivsel og bedre forhold i udsatte boligområder, så de bliver til bæredygtige lokalsamfund. Det handler både om de fysiske udtryk, de organisatoriske rammer og om det sociale liv.

Vi har også fokus på at skabe nye, inkluderende boligområder som Storbylandsbyen, der bringer mennesker med forskellige ressourcer og udfordringer sammen om at udvikle bæredygtige levefællesskaber.

Det kan du bruge SUS til

  • Analyser, evaluering og borgerinddragelse
  • Hjælp til af afdække, indtænke og mobilisere ressourcer hos beboere, i nærområder og blandt nærområdets aktører
  • Facilitering og hjælp til at gennemføre innovative processer og ideudvikling, der kan føre til lokalområdet
  • Hjælp til at binde aktører og indsatser, fx mellem frivillige og kommune, bedre sammen for at opnå bedre resultater.