storbylandsby_nyhed-622x413

Lokalsamfund og boliger

I SUS arbejder vi for at skabe trygge, stærke og aktive lokalsamfund, fordi det er et vigtigt fundament for gode liv og udfoldelsesmuligheder for alle.

Vi lever og bor i lokalområder. Men vi udnytter ikke i tilstrækkelig grad de ressourcer og muligheder, der eksisterer. Uanset om vi taler om det udsatte boligområde, om det nye mondæne lejlighedsbyggeri, landsbyen eller parcelhuskvarteret i forstaden.

I SUS er vi optaget af at søge mulighederne for, at mennesker med forskellig baggrund og forskellige ressourcer kan mødes og etablere meningsgivende fællesskaber. Fællesskaber, der kan medvirke til at tage ansvar, skabe bånd og trygge rammer og et rigt socialt liv.

Ved at kigge på potentialerne og mulighederne lokalt arbejder vi fx med at imødegå sociale problemer og bidrage til sammenhængskraft og inklusion i udsatte boligområder. Vi viser mulige veje, bygger bro og fletter sammen, hvor isolation og manglende håb har taget over. Og vi giver redskaber, viser muligheder og skaber forandringskraft sammen med dem, det handler om. Vi trækker på vores mangeårige erfaring fra området, hvad enten vi er med til at udvikle og skabe, analysere, evaluere eller facilitere.

Vi arbejder tæt sammen med boligorganisationer, beboerdemokratiet, lokaludvalg, civilsamfund, erhvervsliv og offentlige aktører i vores løsninger, og bruger her aktivt vores erfaringer med partnerskaber og samskabelse.

Det kan du bruge SUS til

  • Analyser, evaluering og borgerinddragelse
  • Hjælp til af afdække, indtænke og mobilisere ressourcer hos beboere, i nærområder og blandt nærområdets aktører
  • Facilitering og hjælp til at gennemføre innovative processer og ideudvikling, der kan føre til lokalområdet
  • Hjælp til at binde aktører og indsatser, fx mellem frivillige og kommune, bedre sammen for at opnå bedre resultater.