Vidensfelter - det arbjeder vi med - Socialt Udviklingscenter SUS

Det arbejder vi med

brugerindflydelse-1412x650

Brugerindflydelse

Vi arbejder for at gøre borgeren til omdrejningspunktet for tilbud og løsninger - fremfor at tilbud og løsninger er omdrejningspunktet for, hvad borgeren bliver tilbudt.


Fuglekasser-1412x650

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder for at skabe øget trivsel i udsatte boligområder og med at etablere bæredygtige og inkluderende boligområder.


1412x650

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer og interesser sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse samfundsmæssige problemer.


1412x650-forebyggelse

Forebyggelse og tidlig indsats

Vi samarbejder om forebyggende og tidlige indsatser, der skaber bedre trivsel hos børn, unge og voksne.


1412x650-frivillighed

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, profes­sionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger.


1412-650-vold

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere.


relationel-velfaerd-vidensfelt

Relationel velfærd

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle - og på systemers betydning for relationer.


Social IT-profilbillede

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT, der understøtter kommunikation, netværk, leg og læring.


Taenk-hvis

Sociale eksperimenter

Vi er optaget af sociale eksperimenter, hvor nye indsatser og metoder afprøves, evalueres og justeres i mindre skala inden implementering og skalering.


Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden