Vidensfelter - det arbjeder vi med - Socialt Udviklingscenter SUS

Det arbejder vi med

brugerindflydelse-1412x650

Brugerindflydelse

SUS arbejder for at udligne den ulighed i indflydelse, som mange mennesker i udsatte og marginaliserede situationer oplever. 


Fuglekasser-1412x650

Bæredygtige boligområder

Vi arbejder for at skabe øget trivsel i udsatte boligområder og med at etablere bæredygtige og inkluderende boligområder.


1412x650

Collective impact

Vi bringer aktører på tværs af sektorer og interesser sammen om at finde bæredygtige og varige løsninger på komplekse samfundsmæssige problemer.


1412x650-forebyggelse

Tidlig indsats og forebyggelse

I SUS har vi fokus på vigtigheden af at forebygge og sætte tidligt ind inden begyndende problemer vokser sig store og resulterer i uoprettelige skader.


1412x650-frivillighed

Frivillighed og samskabelse

Vi understøtter, at brugere, profes­sionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger.


1412-650-vold

Konflikter og vold

Vi hjælper arbejdspladser på social- og sundhedsområdet med at forebygge og håndtere konflikter og vold i mødet med brugere og borgere.


relationel-velfaerd-vidensfelt

Relationel velfærd og koordination

Vi har fokus på relationens betydning for samarbejdet mellem borgere og professionelle, mellem borgere og civilsamfund og mellem de fagprofessionelle. Det kalder vi relationel velfærd.


Social IT-profilbillede

Social IT

Vi hjælper kommuner og sociale tilbud med at udvikle og implementere social IT, der understøtter kommunikation, netværk, leg og læring.


Taenk-hvis

Social innovation og eksperimenter

SUS arbejder for at nytænke og udvikle systemer, indsatser og tilbud rettet mod mennesker i udsatte og marginaliserede positioner.


Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden