Videoafhøring af børn og voksne med kognitive handicap

GRATIS · 2008 · 24 sider
Download

Videoafhøring af børn og voksne med kognitive handicap kan være en stor støtte for politiet, fx i sager om sager med seksuelle overgreb. Med ordentlig forberedelse og afvikling kan videoafhøring bruges som domsforberedelse af en sag i retten, så barnet eller den voksne med fx udviklingshæmning ikke selv behøver at være til stede.

Manualen giver klare anvisninger til, hvordan videoafhøringen forberedes og afvikles – og en introduktion til børn og voksnes særlige behov for støtte i forbindelse med videoafhøringen.