Vi gjorde OGSÅ noget ved volden

GRATIS · 2013 · 24 sider
Download

Seks døgntilbud for børn og unge samt tre hospitalsafdelinger har i projekt Arbejdspladslaboratorier II (2012-13) arbejdet med at forebygge og nedbringe vold og trusler på deres arbejdspladser. Det fortæller de om i magasinet her.

Se også magasinet Vi gjorde noget ved volden , der formidler erfaringer fra Arbejdspladslaboratorier I.

Arbejdspladslaboratorierne var sat i gang af Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed.