Undersøgelse af sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet V72

GRATIS · 2005 · 130 sider
Download

Denne rapport ser på en del af det samlede projekt V72.

Rapporten ser på kapaciteten, det tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien samt behandlings- og støttetilbud til mennesker med sindslidelse, der har begået kriminalitet.