Udviklingshæmmet og kræftramt. Afsluttende rapport og anbefalinger

GRATIS · 2011 · 14 sider
Download

Kortlægningen omfatter:

Se også rapporten Udviklingshæmmet og kræftramt – erfaringer fra otte bosteder i Danmark.