Tilbud til hjemløse i København 2003-2004

2003 · 21 sider
Download

Pjecen er et supplement til Rådet for Socialt Udsattes ‘nøglekort’ med oversigt over cirka 40 steder i København, hvor hjemløse og socialt udsatte mennesker kan komme ind fra gaden uden visitation.

Pjecen er til professionelle og frivillige, som arbejder med hjemløse og socialt udsatte mennesker i København.