Det er til at blive skør af: Flygtninge og indvandrere med psykiske lidelser i små kommuner

GRATIS · 2003 · 93 sider
Download Bestil

“Det er til at blive skør af”, siger en kommunal sagsbehandler om problemstillingerne omkring flygtninge og indvandrere med sindslidelser og alvorlige psykiske problemer.

Denne rapport viser at der er behov for bred opkvalificering og udbygget fagligt sammenspil mellem de involverede professionelle aktører, og at de eksisterende behandlingsmuligheder for flygtninge og indvandrere med sindslidelser og alvorlige psykiske problemer ikke er tilstrækkelige – hverken kvantitativt eller kvalitativt.

Socialt Udviklingscenter SUS har udført opgaven for Videnscenter for Socialpsykiatri (VISP) som er en del af Videnscentrets særlige etniske program.