Den særlige balancekunst at bo

GRATIS · 2001 · 59 sider
Download

Rapporten præsenterer de første interview med aktørerne i By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særlige grupper. Forsøgets, som blev indledt i 1999, havde til hensigt at udvikle nye boformer for særligt udsatte befolkningsgrupper.