respekt6000 – erfaringsopsamling

GRATIS · 2005 · 38 sider
Download

respekt 6000-kampagnen (201-04) havde til formål at udbrede kendskabet til frivilligt socialt arbejde og motivere flere unge mellem 18 og 30 år til at udføre frivilligt socialt arbejde.

Erfaringsopsamlingen videregiver læringer og erfaringer fra kampagnen.