Der er plads til os derude – Brugernes mulighed for beskæftigelse uden for dagtilbuddets rammer

GRATIS · 2005 · 90 sider
Download

Undersøgelsen omhandler mennesker med udviklingshæmning og deres mange ønsker til deres hverdagsliv. Den sætter fokus på én af mulighederne for at realisere ønsket om et godt job: beskæftigelse uden for dagtilbuddet.