Når det gør ondt indeni: Temahæfte om samarbejde og tværfaglighed

GRATIS · 2002 · 23 sider
Download

Udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser skal som andre borgere sikres en tværfaglig, specialiseret og målrettet behandling. Det er derfor nødvendigt at tage udgangspunkt i, at de har et dobbelt handicap. Og det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan de forskellige fagpersoner i netværket omkring dem kan spille sammen og støtte hinanden i indsatsen.

Temahæftet er en del af en serie om udviklingshæmmede med sindslidelser. De andre temahæfter i serien ‘Når det gør ondt indeni’ er:

Temahæfte om psykisk syge med udviklingshæmning
Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner
Epilepsi – og sindslidelse
Temahæfte om psykofarmaka og udviklingshæmning