Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog

GRATIS · 2016 · 35 sider
Download

Inspirationskataloget sætter fokus på de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med multiple funktionsnedsættelser. Det giver konkrete bud på, hvordan man som professionel kan give praktisk og konkret støtte til borgeren, og belyser handlemulighederne inden for de formelle og lovmæssige rammer.