Mobbemagasinet 2. Alle kan blive en mobber

GRATIS · 2006 · 36 sider
Download

I dette temamagasin sættes der fokus på hvordan man kan forebygge mobning på arbejdspladser.

At forebygge mobning handler i høj grad om at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Mobning kommer til udtryk på flere måder, både gennem aktive handlinger – eller ved at man lader være med at handle – og mere skjult. Mobning er ofte et gruppefænomen, hvor en gruppe systematisk „er på nakken“ af en enkelt medarbejder, som til sidst ikke har mulighed for at forsvare sig. Ofte er det kun én i gruppen, der aktivt tager del i mobningen, mens resten ser passivt til.

Hvis man accepterer mobningen, eller hvis man lader være med at gøre noget, bliver man medmobber.