Man skal rumme lidt kaos i sig for at blive en dansende stjerne

2004 · 65 sider
Download

Denne rapport formidler erfaringerne fra otte projekters arbejde med at kvalitetsudvikle eksisterende metoder samt afprøve nye metoder og indsatsområder i frivillighedsformidlingers arbejde. Projektperioden har været på 15 måneder, fra januar 2003 til udgangen af marts 2004.