Jeg kalder det mit hjem

2002 · 40 sider
Download

Tredje evalueringsrapport fra Erhvervs- og Boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper.