Inspirationskatalog. Fra glatis til fast grund

GRATIS · 2010 · 24 sider
Download Bestil

Inspirationskataloget tager afsæt i projekt Tidlig indsats for nyankomne grønlændere.

En række lokale udviklingsprojekter har undersøgt og afprøvet, hvordan man kan igangsættes en opsøgende og tidlig indsats målrettet nyankomne socialt udsatte grønlændere.