Fremtidens socialpsykiatri – nye roller og veje

GRATIS · 2010 · 12 sider
Download

Tværfagligt Netværk Socialpsykiatri præsenterer i dette oplæg udfordringer
indenfor tre væsentlige temaer i forhold til udviklingen af den socialpsykiatriske indsats: