Fremskudt sagsbehandling – en forebyggende indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder

GRATIS · 2014 · 32 sider
Download

Evaluering af et udviklingsprojekt i fire kommuner: Aarhus, Gladsaxe, Vejle og Rudersdal.

I tilknytning til evalueringen er der lavet en vejledning, der trin for trin beskriver,  hvordan man som kommune kan arbejde med fremskudt sagsbehandling:
Fremskudt sagsbehandling – arbejdsgange og redskaber