Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

GRATIS · 2015 · 19 sider
Download

Rapporten sammenfatter konklusioner fra projektet Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring.

Tablets og andre digitale redskaber kan give lyst til læring, fungere som social brobygger og være med til at inkludere børn i fællesskabet. Det er nogle af konklusionerne fra forskningsprojektet. Digitale redskaber er dog ikke er en kvalitet sig selv. Personalet skal løbende overveje, hvordan redskaberne bruges i hverdagen.