Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter

GRATIS · 2012 · 31 sider
Download

Socialt Udviklingscenter SUS har i samarbejde med Rudersdal Kommune kortlagt sundhedstilstanden hos de mere end 300 borgere, der er tilknyttet Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, RAS.

Kortlægningen omfatter også det pædagogiske personales handlemuligheder og de udfordringer, de oplever i forhold til forebyggelse og tidlig opsporing blandt brugerne – og i samarbejdet mellem de praktiserende læger og RAS.