Evaluering af De Samvirkende Invalideorganisationer ‘Projekt støtteperson til psykisk handicappede i erhverv’

2005 · 52 sider
Download

Formålet med støttepersonprojektet var at få erfaring med støttepersoner til mennesker med psykisk handicap, så de kan få og/eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.