Effektundersøgelse: Børn og forældre i voksenpsykiatrien

GRATIS · 2006 · 33 sider
Download

Rapporten præsenterer en undersøgelse af effekten af en formidlingsindsats, som Socialt Udviklingscenter SUS rettede mod voksenpsykiatrien i 2004-2006.

Formålet med indsatsen var at øge opmærksomheden på, at mange sindslidende er forældre – og at styrke voksenpsykiatriens indsats for at støtte forældre og børn.