Dagtilbud. Aktivitet og beskæftigelse for mennesker med udviklingshæmning

GRATIS · 2002 · 96 sider
Download

Undersøgelsen søger svar på følgende kernespørgsmål:
• Er dagtilbuddene amtslige, kommunale eller private, og hvilken betydning har det for aktivitetstilbud og tilrettelæggelse?
• Hvilke kriterier er der for at blive visiteret til værksteder, dagcentre og daghjem?
• Hvilke aktiviteter tilbydes?
• Hvilke uddannelsesaktiviteter tilbydes?
• Hvordan sker tilrettelæggelsen, og kan brugerne veksle mellem aktiviteter?
• Hvilke tilbud gives til unge under 30 år?
• Hvilken indflydelse har brugerne?
• Er der koblinger mellem tilbuddene og det ordinære arbejdsmarked?
• Hvilke planer er der for fremtiden?