Børn og forældre i voksenpsykiatrien. God praksis

GRATIS · 2005 · 28 sider
Download Bestil

For at få en status over tilbud til børn, der vokser op med en psykisk syg forælder, har Socialt Udviklingscenter SUS gennemført en undersøgelse i alle landets behandlings- og socialpsykiatriske tilbud.

Publikationen her opsummerer den nuværende viden på området. Den videregiver de vigtigste resultater fra undersøgelsen og giver konkrete eksempler på god praksis.