Billeder af boligen og hjem

2002 · 75 sider
Download

Anden rapport om Erhvervs- og Boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper.