Fra beskyttet til støttet beskæftigelse

GRATIS · 2009 · 32 sider
Download

Hæftet giver inspiration til, hvordan kommunerne kan organisere beskæftigelsesindsatsen, så langt flere borgere med funktionsnedsættelse får job på eller i tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Hæftet samler erfaringerne fra projekt Fra beskyttet til støttet beskæftigelse, som Socialt Udviklingscenter SUS gennemførte i 2008-2009 i samarbejde med Ballerup, Odsherred, Rødovre, Skanderborg, Slagelse og Vejle Kommuner.