Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbarnsfamilier

GRATIS · 2017 · 27 sider
Download Bestil

Temahæftet handler om, hvordan kommuner og civilsamfundsorganisationer kan arbejde med at involvere og engagere fædre i de sociale og sundhedsrettede tilbud til sårbare småbarnsfamilier.

Hæftet formidler indsigter og erfaringer fra projekt Til gavn for barnet

Se også vidensnotat om sårbare far-barn-relationer fra Center for Børneliv.