Brugerindflydelse

Læringsrapport: Meningsfuld beskæftigelse der forandrer

Læringsrapport fra arbejdet med forandringsfortællinger i Aalborg AKTIV 2019-2021Hent rapporten: Læringsrapport - forandringsfortællinger

2021 · 25 sider

Stop hjemløshed – Unges erfaringer

Publikationen udgør et vidensgrundlag, hvor 16 unge, der alle har forskellige erfaringer med hjemløshed, har skabt ny viden om hjemløshed.Hjem til

0.00 DKK · 2021 · 52 sider

Deltagelse som vejen til forandring – 12 eksempler til inspiration

Socialt Udviklingscenter SUS har sammen med Rådet for Socialt Udsatte udarbejdet et casekatalog og et litteraturstudie. Publikationerne har til formål

2021 · 88 sider

Veje til deltagelse for borgere i sociale udsatte positioner – Et litteraturstudie om de teoretiske diskussioner på feltet

Socialt Udviklingscenter SUS har sammen med Rådet for Socialt Udsatte udarbejdet et litteraturstudie og et casekatalog. Publikationerne har til formål

2021 · 49 sider

Ung mellem anbringelse og eget hjem – udfordringer og potentialer

Mange anbragte unge i Danmark mister fodfæste, når de fylder 18 og skal flytte i egen bolig. Manglende relationer og oplevelsen af, at det offentlige s

2019

Unge som erfaringseksperter – Inspiration til involvering og samskabelse

Bikubenfonden og SUS har samarbejdet med en gruppe tidligere anbragte unge om at forstå, hvad der er brug for at gøre anderledes, hvis færre unge med

0.00 DKK · 2019 · 28 sider

Undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser

Rådet for Socialt Udsatte har bedt Socialt Udviklingscenter SUS om at gennemføre en undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale

2016 · 46 sider

Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde – undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til pædagogstuderende. Materialet indeholderen introduktion til begreberne selvbestemmelse, brugerindflydelse og brugerindd

2015 · 41 sider

Platform for brugerindflydelse – mod mere viden

Slutrapport fra projekt Platform for brugerindflydelse.Projektet havde til formål at formidle viden om brugerindflydelse i sociale tilbud, og at ins

2015 · 19 sider

Redskabs- og metodekatalog – idéer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dag- og botilbud

Mange sociale bo- og dagtilbud er optaget af, hvordan de kan øge brugerindflydelsen, men ofte mangler medarbejderne konkrete og handlingsorienterede ide

2015 · 33 sider

Idékatalog: Brugerindflydelse – også i voksenlivet

Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse. Formålet med afdækningen var:• At få et overbl

2015 · 10 sider

Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse

Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse. Formålet med afdækningen var:• At få et overbl

2014 · 13 sider

Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstegården

2014 · 12 sider

Guide til mere brugerindflydelse

Guiden ønsker at inspirere medarbejdere og ledere på sociale tilbud til at begynde eller fortsætte arbejdet med brugerindflydelse. Guiden er blevet ti

2014 · 21 sider

Brugerindflydelse på dagsordenen

Et inspirationskatalog om brugerindflydelse i tilbud til mennesker med udviklingshæmning.Kataloget er udarbejdet som led i projekt Når beboerne sætt

2012 · 30 sider

På vej – mod mere brugerindflydelse

På vej – mod mere brugerindflydelse er et rejsemagasin. Om mennesker, som på hver deres måde ser verden på ny i deres rejse gennem livet med hjælp

2011 · 36 sider

Netværksrådslagning – Erfaringer, fortællinger og refleksioner fra et udviklingsprojekt om netværksrådslagning for hjemløse

Rapporten formidler erfaringer fra et udviklingsarbejde om netværksrådslagning for hjemløse på tre boformer: Skjoldbo i Esbjerg, Sølyst i Horsens og

2005 · 64 sider

Brugerinddragelse i praksis. De gode eksempler

Publikationen handler om brugerinddragelse i praksis for mennesker med udviklingshæmning. Den giver eksempler på brugerinddragelse sådan, som de er ud

2004 · 20 sider

Brugerinddragelse i dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning

Hent som pdf

2003 · 20 sider

Webhåndbog om brugerinddragelse

Webhåndbogen giver inspiration til, hvordan man kan styrke dialogen med brugerne. Håndbogen præsenterer overvejelser om brugerinddragelse, beskriver k

2002 · 122 sider

Den livgivende relation – en film om macthning

Det er med kontakt som med musik, ofte mærker vi med det samme, om der er genklang. Men ét er, hvad vi selv fornemmer, når vi møder andre mennesker,

100 DKK ·
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året