Hent vores udgivelser - Socialt Udviklingscenter SUS

Brugerindflydelse

Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde – undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til pædagogstuderende. Materialet indeholderen introduktion til begreberne selvbestemmelse, brugerindflydelse og brugerinddra

2015 · 41 sider

Platform for brugerindflydelse – mod mere viden

Slutrapport fra projekt Platform for brugerindflydelse.Projektet havde til formål at formidle viden om brugerindflydelse i sociale tilbud, og at inspi

2015 · 19 sider

Redskabs- og metodekatalog – idéer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dag- og botilbud

Mange sociale bo- og dagtilbud er optaget af, hvordan de kan øge brugerindflydelsen, men ofte mangler medarbejderne konkrete og handlingsorienterede ide

2015 · 33 sider

Idékatalog: Brugerindflydelse – også i voksenlivet

Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse. Formålet med afdækningen var:• At få et overblik

2015 · 10 sider

Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse

Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse. Formålet med afdækningen var:• At få et overblik

2014 · 13 sider

Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstegården

2014 · 12 sider

Guide til mere brugerindflydelse

Guiden ønsker at inspirere medarbejdere og ledere på sociale tilbud til at begynde eller fortsætte arbejdet med brugerindflydelse. Guiden er blevet ti

2014 · 21 sider

Brugerindflydelse på dagsordenen

Et inspirationskatalog om brugerindflydelse i tilbud til mennesker med udviklingshæmning.Kataloget er udarbejdet som led i projekt Når beboerne sætt

2012 · 30 sider

På vej – mod mere brugerindflydelse

På vej – mod mere brugerindflydelse er et rejsemagasin. Om mennesker, som på hver deres måde ser verden på ny i deres rejse gennem livet med hjælp

2011 · 36 sider

Netværksrådslagning – Erfaringer, fortællinger og refleksioner fra et udviklingsprojekt om netværksrådslagning for hjemløse

Rapporten formidler erfaringer fra et udviklingsarbejde om netværksrådslagning for hjemløse på tre boformer: Skjoldbo i Esbjerg, Sølyst i Horsens og

2005 · 64 sider

Brugerinddragelse i praksis. De gode eksempler

Publikationen handler om brugerinddragelse i praksis for mennesker med udviklingshæmning. Den giver eksempler på brugerinddragelse sådan, som de er ud

2004 · 20 sider

Brugerinddragelse i dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning

Hent som pdf

2003 · 20 sider

Webhåndbog om brugerinddragelse

Webhåndbogen giver inspiration til, hvordan man kan styrke dialogen med brugerne. Håndbogen præsenterer overvejelser om brugerinddragelse, beskriver k

2002 · 122 sider
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden