Hent vores udgivelser - Socialt Udviklingscenter SUS

Brugerindflydelse

Unge som erfaringseksperter – Inspiration til involvering og samskabelse

Bikubenfonden og SUS har samarbejdet med en gruppe tidligere anbragte unge om at forstå, hvad der er brug for at gøre anderledes, hvis færre unge med

0.00 DKK · 2019 · 28 sider

Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde – undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til pædagogstuderende. Materialet indeholderen introduktion til begreberne selvbestemmelse, brugerindflydelse og brugerindd

2015 · 41 sider

Platform for brugerindflydelse – mod mere viden

Slutrapport fra projekt Platform for brugerindflydelse.Projektet havde til formål at formidle viden om brugerindflydelse i sociale tilbud, og at ins

2015 · 19 sider

Redskabs- og metodekatalog – idéer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dag- og botilbud

Mange sociale bo- og dagtilbud er optaget af, hvordan de kan øge brugerindflydelsen, men ofte mangler medarbejderne konkrete og handlingsorienterede ide

2015 · 33 sider

Idékatalog: Brugerindflydelse – også i voksenlivet

Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse. Formålet med afdækningen var:• At få et overbl

2015 · 10 sider

Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse

Platform for brugerindflydelse har afdækket eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse. Formålet med afdækningen var:• At få et overbl

2014 · 13 sider

Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstegården

2014 · 12 sider

Guide til mere brugerindflydelse

Guiden ønsker at inspirere medarbejdere og ledere på sociale tilbud til at begynde eller fortsætte arbejdet med brugerindflydelse. Guiden er blevet ti

2014 · 21 sider

Brugerindflydelse på dagsordenen

Et inspirationskatalog om brugerindflydelse i tilbud til mennesker med udviklingshæmning.Kataloget er udarbejdet som led i projekt Når beboerne sætt

2012 · 30 sider

På vej – mod mere brugerindflydelse

På vej – mod mere brugerindflydelse er et rejsemagasin. Om mennesker, som på hver deres måde ser verden på ny i deres rejse gennem livet med hjælp

2011 · 36 sider

Netværksrådslagning – Erfaringer, fortællinger og refleksioner fra et udviklingsprojekt om netværksrådslagning for hjemløse

Rapporten formidler erfaringer fra et udviklingsarbejde om netværksrådslagning for hjemløse på tre boformer: Skjoldbo i Esbjerg, Sølyst i Horsens og

2005 · 64 sider

Brugerinddragelse i praksis. De gode eksempler

Publikationen handler om brugerinddragelse i praksis for mennesker med udviklingshæmning. Den giver eksempler på brugerinddragelse sådan, som de er ud

2004 · 20 sider

Brugerinddragelse i dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning

Hent som pdf

2003 · 20 sider

Webhåndbog om brugerinddragelse

Webhåndbogen giver inspiration til, hvordan man kan styrke dialogen med brugerne. Håndbogen præsenterer overvejelser om brugerinddragelse, beskriver k

2002 · 122 sider
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden