Social IT

Digital sikkerhed for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

Pjecen sætter fokus på, hvordan mennesker med kognitive funktionsnedsættelser bruger internettet, og hvad der gør dem sårbare overfor krænk

2019 · 16 sider

Social IT i kommunen

Guiden er udviklet med afsæt i projektet Implementering og spredning af social IT. Den giver inspiration til kommunale forvaltninger, der ønsker at spr

2016 · 35 sider

Brug af digitale redskaber i dagtilbud – resultater fra praksisnær forskning

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL og Digitaliseringsstyrelsen har sat gang i forskningsprojektet Forskning i og praksisnær afdækn

2015 · 28 sider

Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

Rapporten sammenfatter konklusioner fra projektet Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

2015 · 19 sider

Social IT katalog – spændende produkter og løsninger inden for social IT

Kataloget giver et overblik over apps, platforme og projekter – og et blik på fremtidens sociale IT.  Udarbejdet i samarbejde med Living IT LabHe

2015 · 52 sider

Guide: IT-frivillige i kommunen

Guiden giver inspiration til kommuner, der vil arbejde med IT-frivillige på sociale tilbud for borgere med funktionsnedsættelser.Hent som pdfEk

2014 · 14 sider

Velfærdsteknologi på socialområdet

En optegning af velfærdsteknologi på socialområdet med eksempler på innovativ, implementeret velfærdsteknologi i Danmark samt særligt relevante pro

2013 · 29 sider

Guide: Social IT i kommunen. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

Guiden giver inspiration til kommunale forvaltninger, der ønsker at sprede og implementere social IT – informations- og kommunikationsteknologi – ti

2013 · 30 sider

Afdækning af social IKT i Danmark – Afsluttende rapport

Socialt Udviklingscenter SUS har for Social- og Integrationsministeriet gennemført en landsdækkende afdækning af arbejdet med social IKT på bosteder

2012 · 87 sider

Projekt implementering af ny teknologi. 11 casestudier

Sociale medier som Skype og YouTube giver mennesker med handicap mulighed for et større netværk, øget selvbestemmelse og livskvalitet. Det viser 11

2012 · 87 sider

Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme

Dette er den afsluttende rapport for projektet "Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme". Projektet blev påbegyndt i januar 2010 og afsl

2011 · 46 sider

Idékatalog. Teknologi til mennesker med funktionsnedsættelser

Kataloget giver ideer og gode råd til, hvordan medarbejdere og beboere på bosteder for mennesker med funktionsnedsættelser kommer i gang med at arbejd

2011 · 36 sider
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året