Hent vores udgivelser - Socialt Udviklingscenter SUS

Kvalitetsudvikling, analyse og evaluering

Indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug

Screening af indsatser på botilbud og på boformer for hjemløseDownload som pdf

0.00 DKK · 2019 · 97 sider

Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog

Inspirationskataloget sætter fokus på de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med multipl

2016 · 35 sider

Undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale indsatser

Rådet for Socialt Udsatte har bedt Socialt Udviklingscenter SUS om at gennemføre en undersøgelse af brugernes oplevelse af kvalitet i de psykosociale

2016 · 46 sider

Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning til unge med handicap

Rapporten beskriver erfaringer og perspektiver fra projekt Ligelyst seksualundervisning til unge med handicap. Og den giver anbefalinger til god seksua

2015 · 42 sider

Fremskudt sagsbehandling – en forebyggende indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder

Evaluering af et udviklingsprojekt i fire kommuner: Aarhus, Gladsaxe, Vejle og Rudersdal.I tilknytning til evalueringen er der lavet en vejledning, d

2014 · 32 sider

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Mennesker med både sindslidelse og misbrug har ofte har brug for flere indsatser og støttetilbud - på tværs af kommuner og regioner. Især de mest ud

2013 · 97 sider

Erfaringsopsamling Sommerferiepuljen 2009-2012

Rapporten opsamler erfaringerne fra Social-, Børne- og Integrationsministeriets Sommerferiepulje 2009-2012.Sommerferiepuljen støtter frivillige organ

2013 · 20 sider

Unges veje ud af ensomhed – evaluering af Ventilen Danmarks projekt ‘Netværk – Sådan!’

Projektet Netværk - Sådan havde til formål at forebygge og håndtere ensomhed blandt unge ved at skabe en bedre integration af indadreagerende unge i

2013 · 138 sider

Seksualpolitik på specialskoler – afsluttende evaluering

Formålet med projekt 'Seksualpolitik på specialskoler' var at styrke specialskolernes fokus på sund seksualitet og skabe en øget opmærksomhed på og

2013 · 54 sider

Årsberetning 2012

2013 · 30 sider

Den Koordinerende Kontaktperson

“Den Koordinerende Kontaktperson” er en ny arbejdsmetode i Københavns Kommunes socialforvaltning. Socialt Udviklingscenter SUS har bistået med at u

2013 · 36 sider

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs, Udviklingshæmmedes Landsforbunds, seksualrådgivning (august 2009-maj 2012). En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og

2012 · 23 sider

Med ADHD på arbejde. Information til medarbejdere i jobcentre

Mange unge med ADHD har svært ved at få et job – og holde fast i det.Pjecen fortæller kort om ADHD, og hvordan sagsbehandlere og jobkonsulenter p

2011 · 8 sider

Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats

En artikel om den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug – hvem gør hvad, hvornår og hvordan iværksættes det

2011 · 32 sider

Udviklingshæmmet og kræftramt. Afsluttende rapport og anbefalinger

Kortlægningen omfatter:Omfanget af mennesker med udviklingshæmning med kræft Vanskeligheder og behov hos mennesker med udviklingshæmning i f

2011 · 14 sider

Udviklingshæmmet og kræftramt. Erfaringer fra otte bosteder i Danmark

Hæftet beskriver erfaringer fra otte bosteder, der har oplevet en eller flere beboere blive syge af kræft. Medarbejdere og pårørende fortæller om de

2011 · 16 sider

Medier i øjenhøjde. Evaluering af ULF’s medieværksted

Rapport fra evalueringen af projekt Idé og demokratiprojektudvikling af ULF’s mediearbejde.Medieværkstedet blev udviklet af ULF, Udviklingshæmmede

2011 · 37 sider

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

Rapporten formidler resultaterne af Socialt Udviklingscenter SUS’ undersøgelse om mennesker med sindslidelse og misbrug.SUS har undersøgt, hvor man

2011 · 93 sider

Vidensbase. Indsatser for mennesker med sindslidelse og misbrug

Rapporten præsenterer en viden om mennesker med sindslidelse og misbrug: om målgruppen, behov for støtte og behandling samt effektive indsatser.Do

2011 · 60 sider

Sådan kan du sætte fokus på FN’s handicapkonvention. En drejebog der inspirerer til at gå i dialog

Drejebogen giver ideer og inspiration til, hvordan medarbejdere på bosteder og i dagtilbud for mennesker med udviklingshæmning kan sætte fokus på ret

2011 · 6 sider

Fremtidens socialpsykiatri – nye roller og veje

Tværfagligt Netværk Socialpsykiatri præsenterer i dette oplæg udfordringer indenfor tre væsentlige temaer i forhold til udviklingen af den socialps

2009 · 12 sider

Tilsyn i praksis

En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet.Hent som pdf

2010 · 67 sider

Forebyggelse og håndtering – seksuelle overgreb mod mennesker med psykiske funktionsnedsættelser

Idekataloget giver inspiration til, hvordan kan man arbejde med at forebygge seksuelle overgreb.Hvad man gør, hvis man har mistanke eller viden om, at

30 DKK · 2010 · 24 sider

Seksuelle overgreb på mennesker med handicap. Resumé af litteraturstudie

Pjecen er et delvist resume af bogen ’Seksuelle overgreb på mennesker med handicap’ – et litteraturstudie fra 2001.Pjecen samler resultaterne

30 DKK · 2010 · 12 sider

Fra Grønland til Danmark

Pjecen indeholder personlige fortællinger om savn, rodløshed og usikkerhed – og om nye muligheder. Fra syv grønlændere, der på hver sin måde har

2010 · 20 sider

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd når skaden er sket

Hent pjecen som pdfAndre pjecer i samme serie: Seksuelle overgreb – nej tak! Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap - Gode råd om at se o

30 DKK · 2010 · 12 sider

Seksuelle overgreb – nej tak!

Pjecen er skrevet og tegnet til mennesker med udviklingshæmning. Den fortæller om seksuelle overgreb, om hvordan og hvornår, man skal sige nej til sex

30 DKK · 2010 · 12 sider

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd om at se og forebygge overgreb

Hent pjecen som pdfAndre pjecer i samme serie: Seksuelle overgreb – nej tak! Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd, når skade

30 DKK · 2010 · 12 sider

Hvad sker der nu? En forundersøgelse af indsatsen for mennesker med dobbeltdiagnose

Publikationen omhandler en undersøgelse af indsatsen over for mennesker med dobbeltdiagnose foretaget for Landsforeningen SIND.Hent som pdf

2009 · 115 sider

Fra beskyttet til støttet beskæftigelse

Hæftet giver inspiration til, hvordan kommunerne kan organisere beskæftigelsesindsatsen, så langt flere borgere med funktionsnedsættelse får job på

2009 · 32 sider

Videoafhøring af børn og voksne med kognitive handicap

Videoafhøring af børn og voksne med kognitive handicap kan være en stor støtte for politiet, fx i sager om sager med seksuelle overgreb. Med ordentli

2008 · 24 sider

Inklusionsstrategier for mennesker med sindslidelse

Hæftet sammenfatter drøftelserne fra et seminar om inklusion, som Tværfagligt Netværk Socialpsykiatri holdt i 2006.Hent som pdf

2007 · 12 sider

Seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af omfang og karakter af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap.Hent som pdf

2007 · 194 sider

Man kan forære en tanke væk

Magasinet er en evalueringen af Familieklubberne i Danmark.Centralt i familieklubbernes arbejde er inddragelsen af hele familien i bestræbelsen på at

2007 · 69 sider

Ungdomsliv med behandling – Unge med sindslidelse

Hent som pdfØvrige magasiner i serien:Ungdomsliv og fritid. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med rehabi

2007 · 28 sider

Ungdomsliv og fritid – Unge med sindslidelse

Magasinet er en del af en serie på fire.Hent som pdfØvrige magasiner i serien:Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med rehabil

2007 · 32 sider

Ungdomsliv med mentor – Unge med sindslidelse

Hent som pdfØvrige magasiner i serien:Ungdomsliv og fritid. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med rehabilitering. Unge med sindslidelse Ungdomsliv me

2007 · 24 sider

Ungdomsliv med rehabilitering – Unge med sindslidelse

Hent som pdfØvrige magasiner i serien:Ungdomsliv og fritid. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med mentor. Unge med sindslidelse Ungdomsliv med behand

2007 · 24 sider

Kys Frøen – ideer til seksualundervisning på specialskoler

Et idekatalog til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse – med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrun

2007 · 55 sider

No. 13 (en handicap-kultur-stafet-kanon)

Denne handicap-kultur-stafet-kanon er udgivet i forbindelse med den 2. internationale handicapfilmfestival den 20.-24. november 2006 i Kolding.I kanone

2006 · 16 sider

Når det gør ondt indeni: Epilepsi og sindslidelse?

Temahæfte til personale på botilbud, værk- og væresteder, til hjemmevejledere og de mange andre på det sociale og sundhedsfaglige område.Menneske

30 DKK · 2005 · 31 sider

Når det gør ondt indeni: Temahæfte om psykisk syge med udviklingshæmning

Dette temahæfte er beregnet på det sundhedspersonale, der får kontakt til et menneske med udviklingshæmning, som har en sindslidelse eller personligh

30 DKK · 2005 · 35 sider

Når det gør ondt indeni: Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner

Ved forkølelse eller halsbetændelse er kroppen syg. Ikke alle sygdomme er sådan. Ved nogle sygdomme kan det gøre ondt indeni, uden at kroppen er syg.

30 DKK · 2002 · 11 sider

Når det gør ondt indeni: Temahæfte om samarbejde og tværfaglighed

Udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser skal som andre borgere sikres en tværfaglig, specialiseret og målrettet behandling. Det er derfor nødve

30 DKK · 2002 · 23 sider

Når det gør ondt indeni: Temahæfte om psykofarmaka og udviklingshæmning

Psykiske lidelser rammer også mennesker med udviklingshæmning. Hver tredje menes at lide af en psykisk forstyrrelse, der kræver behandling. En af beha

30 DKK · 2002 · 35 sider

Undersøgelse af sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet V72

Denne rapport ser på en del af det samlede projekt V72.Rapporten ser på kapaciteten, det tværsektorielle samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og

2005 · 130 sider

Socialt udsatte grønlændere – veje til integration

Pjece om arbejdet med socialt udsatte grønlændere.Hent som pdf

2005 · 2 sider

Der er plads til os derude – Brugernes mulighed for beskæftigelse uden for dagtilbuddets rammer

Undersøgelsen omhandler mennesker med udviklingshæmning og deres mange ønsker til deres hverdagsliv. Den sætter fokus på én af mulighederne for at

2005 · 90 sider

Hvor gik særforsorgen hen, da den gik ud?

Ord og billeder fra Socialministeriets konference i anledning af særforsorgens udlægning, 2005.Om udfordringer og løsninger for fremtidens handicapp

2005 · 32 sider

Sindslidende og arbejdsmarkedet

Historien om hvordan Lars, Karin, Ulrik og rigtig mange andre sindslidende mennesker i Danmark har mødt medgang og modgang i kampen for et værdigt liv,

2004 · 42 sider

Fremtidige indsatsområder overfor socialt udsatte grønlændere i Danmark

Socialt Udviklingscenter SUS har i forlængelse af Socialministeriets ’Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark’ sat fokus på ønskværdig

2003 · 21 sider

Tilbud til hjemløse i København 2003-2004

Pjecen er et supplement til Rådet for Socialt Udsattes ‘nøglekort’ med oversigt over cirka 40 steder i København, hvor hjemløse og socialt udsatt

2003 · 21 sider

God praksis i daginstitutioner. Børn med psykisk syge forældre

Magasinet omhandler et udviklingsprojekt om børn med psykisk syge forældre, som SUS, Hvidovre, Brøndby, Rødovre og Solrød Kommuner gennemførte samm

2003 · 28 sider

Evaluering af erfaringerne med institutionsbegrebets ophævelse på handicapområdet

Evaluering af erfaringerne med institutionsbegrebets ophævelse på handicapområdet, 1998 -2002. Med fokus på brugernes, pårørendes og personalets er

2002

Man skal altid reagere (dvd)

Om at forebygge og håndtere seksuelle overgreb mod mennesker med handicap.Dvd'en indeholder tre autentiske historier om seksuelle overgreb mod menne

50 DKK · 2006

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd om tegn på overgreb

Hent pjecen som pdfAndre pjecer i samme serie: Seksuelle overgreb – nej tak!  Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap - Gode råd om at se

30 DKK · 2002 · 11 sider
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden