Forebyggelse af konflikter og vold

Konflikter og vold – en faglig udfordring

Hvorfor opstår konflikter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere patienter eller elever? Og hvad kan man gøre for at forebygge og hå

200 DKK · 2022 · 200 sider

Ledelse i arbejdet med det voldsomme

Materialet henvender sig til ledere af sociale tilbud, plejecentre og andre steder, hvor der indimellem, jævnligt eller ofte, forekommer voldsomme situa

2021 · 44 sider

Voldsforebyggelse i samarbejde med borgeren

I temahæftet fortæller otte forskellige arbejdspladser om, hvordan de arbejder med at forebygge vold - sammen med borgerne - og hvad de får ud af det.

0.00 DKK · 2019 · 32 sider

Risiko, tryghed og trivsel – Forebyggelse af vold med brug af redskaber til vurdering

Temahæftet præsenterer nogle af de meste anvendte redskaber til at vurdere risiko og kortlægge, hvad der kan skabe mest mulig tryghed, trivsel og mest

0.00 DKK · 2019 · 15 sider

Arbejdsvold, trusler og chikane i fritiden – guide til forebyggelse og håndtering (pjece)

Guide til forebyggelse og håndtering.Download som pdf

0.00 DKK · 2019 · 6 sider

Læring forebygger voldsomme episoder

Hæftet præsenterer tilgange og metoder, som kan være virksomme, når vi ønsker at lære af voldsomme episoder - som medarbejdere, i personalegruppen

0.00 DKK · 2019 · 27 sider

Vold og magt og når det ikke går så galt. Konflikthåndtering og voldsforebyggelse i Orion

"I Orion taler vi om leve- og arbejdsmiljø som to sider af samme sag. Vi kan ikke skille det, vi gør for arbejdsmiljøet, fra tilgangen til og samarbej

2017 · 28 sider

Tryghed for borgere og ansatte. Voldsforebyggelse på ældreområdet

Temahæftet præsenterer anerkendte metoder, tilgange og organisatoriske opmærksomhedspunkter, som kan bidrage til at forebygge udadreagerende adfærd h

2017 · 24 sider

Robusthed i arbejdet med konflikter og vold

Temahæftet sætter fokus på robusthed på arbejdspladsen. Det kommer rundt om en række opmærksomhedspunkter og tiltag, man kan sætte i gang – med

2016 · 32 sider

Risikovurdering – en introduktion

Temahæftet introducerer risikovurdering i forhold til borgere på sociale tilbud mv. Det bygger på temahæftet Risikovurdering – et bidrag til voldsf

2015 · 16 sider

Vi gør det sammen! Brugerinddragelse i arbejdet med at forebygge konflikter og vold

11 arbejdspladser – 10 bo- og beskæftigelsestilbud og 1 jobcenter – fortæller om, hvordan de inddrager brugere og borgere i at forebygge konflikter

2015 · 35 sider

Risikovurdering – et bidrag til voldsforebyggelse

Download Risikovurdering - et bidrag til voldsforbyggelseSe også temahæftet Risikovurdering – en introduktion.

2014 · 52 sider

Vi gjorde OGSÅ noget ved volden

Seks døgntilbud for børn og unge samt tre hospitalsafdelinger har i projekt Arbejdspladslaboratorier II (2012-13) arbejdet med at forebygge og nedbring

2013 · 24 sider

Vi gjorde noget ved volden

12 arbejdspladser inden for hjemmepleje, plejecentre og døgntilbud har i projekt Arbejdspladslaboratorier I (2011-12) arbejdet med at forebygge og nedbr

2012 · 21 sider

Når din pårørende er blevet ramt på sit arbejde

Det kan være svært at være pårørende til en nærtstående, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold på arbejdspladsen. Pjecen her giver g

2013 · 4 sider

HØRT – Brugerinddragelse kan forebygge vold på arbejdspladsen

Pjecen giver inspiration til, hvordan man kan inddrage brugerne i at forebygge vold på arbejdspladsen.Den indeholder en række eksempler fra praksis.

2009 · 24 sider

Violence at workplace

This booklet contains Danish experiences in preventing and coping with violence and aggression at workplaces in Denmark, within the social and health car

2007 · 32 sider

Rum og trivsel

Et inspirationshæfte om arkitektur, pædagogik og voldsforebyggelse i botilbud for mennesker med handicap.Hæftet er desværre udsolgt.

150 DKK · 2005 · 60 sider

Vold som udtryksform: Tjek på kriseplanen

Erfaringer viser, at det er muligt at begrænse den vold og de trusler om vold, som medarbejdere og brugere eller beboere i social- og sundhedssektoren k

2002 · 7 sider

RAMT- om voldsforebyggelse på arbejdspladser (dvd)

I en blanding af dokumentar og fiktion sætter filmen fokus på vold og voldsforebyggelse på arbejdspladser i social- og sundhedssektoren.Filmen ret

100 DKK · 2007

Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap. Gode råd om tegn på overgreb

Hent pjecen som pdfAndre pjecer i samme serie: Seksuelle overgreb – nej tak!  Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap - Gode råd om at se

30 DKK · 2002 · 11 sider

Seksuelle overgreb på mennesker med handicap – et litteraturstudie

Mennesker med handicap har en forøget risiko for at blive udsat for et seksuelt overgreb...Det er konklusionen på en gennemgang af udenlandsk litte

100 DKK · 2001 · 148 sider
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året