Relationel velfærd

Langtidsledige tager teten

Projekt "Langtidsledige tager teten" har afprøvet, hvordan brugen af personlige, borgerstyrede budgetter virker i forhold til at få langtidsledige kont

2018 · 44 sider

Relationelt beskæftigelsesarbejde med familiefokus

Resultater, erfaringer og metodebeskrivelse fra pilotprojektet "Familien arbejder sig frem" i Aarhus Kommune, 2016-2018.Med inspiration fra relatione

2019 · 84 sider

Mikrolån Århus – fra arbejdsledig til selvstændig. Et review af mikrolånsforløb

Download som pdf 

2017 · 34 sider

Inspirationskatalog i resonans

Erfaringer gode, råd og øvelser i at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien.Hent som pdf.Se også rapporten Resonans – når rela

2014 · 26 sider

Resonans – når relationer får liv

Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien.Evaluering af projekt ’Resonans - d

2014 · 100 sider

Den Koordinerende Kontaktperson

“Den Koordinerende Kontaktperson” er en ny arbejdsmetode i Københavns Kommunes socialforvaltning. Socialt Udviklingscenter SUS har bistået med at u

2013 · 36 sider

Evalueringsrapport: Projekt mikrolån 2.0

2012 · 20 sider

Mikrolån – for arbejdsledige i Danmark. Principper, forudsætninger og metoder

Socialt Udviklingscenter SUS og Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune har lavet denne håndbog som inspiration til kommuner, der ønsker at arbej

2012 · 12 sider

Der skal to til en tango

Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog.Download Der skal to til en tango. 

2005 · 299 sider
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. 10 gange om året