Hent vores udgivelser - Socialt Udviklingscenter SUS

Tidlig indsats og forebyggelse

Fædre på forkant – Erfaringsopsamling fra fædregrupper i tre kommuner

Publikationen samler op på erfaringerne fra projekt Fædre på Forkant. Projektet har udviklet og afprøvet et koncept for et kommunalt gruppetilbud må

0.00 DKK · 2019 · 34 sider

Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Erfaringer fra referencekommuner i Partnerskabsprojektet i Socialstyrelsen. Inspiration og illustration.Erfaringsbaseret og praksisorienteret inspira

Januar 2018 · 27 sider

Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbarnsfamilier

Temahæftet handler om, hvordan kommuner og civilsamfundsorganisationer kan arbejde med at involvere og engagere fædre i de sociale og sundhedsrettede t

2017 · 27 sider

Nye veje til forældresamarbejde og integration

Et inspirationskatalog om forældreinvolvering og forældresamarbejde i daginstitutioner, hvor mange børn har forskellige sprog- og kulturbaggrunde.

2015 · 28 sider

Udvidede tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier i Danmark

Kortlægning af eksisterende tilbud og fremtidsperspektiver på området.Hent som pdfBilag til rapporten: Spørgeskemaer om fødesteders og kommu

2014 · 95 sider

Rosas mor er på psykiatrisk hospital

Hæftet handler om, hvordan der kan se ud på en psykiatrisk afdeling, og hvordan mor bliver passet, mens hun er syg. Det handler også om, hvordan Rosa

25 DKK · 2007 · 20 sider

Havet i hovedet

I bogen oplever Tulle sin mors kampe som sindslidende – hvor mors hoved er fyldt af sommerhav og solskin – og skifter til et frådende hav af mørke

25 DKK · 2008 · 38 sider

Hvad er der i vejen? MIDLERTIDIGT UDSOLGT

Hvad er der i vejen? handler om, hvad det vil sige at have en sindslidelse. Hæftet giver svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, som børn og

25 DKK · 2007 · 56 sider

Karl og Emmas mor er blevet rundtosset

Børnebog om at have en mor med en psykisk sygdom.Forfatteren er selv mor og har en sindslidelse. Med bogen ønsker hun at skabe forståelse og inspi

25 DKK · 2007 · 49 sider

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn?

Pjece til forældre med sindslidelse. Pjecen er en dansk udgave af den finske publikation ’Miten autan lastani’.Ved køb af 50 ex eller derover k

25 DKK · 2005 · 32 sider

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats for professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Håndbogen præsenterer erfaringer og ideer til en forbedret indsats for gravide med stofmisbrug. Den er udarbejdet som led i projekt Gravid på tværs

2011 · 28 sider

Inspirationskatalog. Fra glatis til fast grund

Inspirationskataloget tager afsæt i projekt Tidlig indsats for nyankomne grønlændere.En række lokale udviklingsprojekter har undersøgt og afprøv

2010 · 24 sider

Bedre tværfaglig indsats – for børn i familier med misbrug eller sindslidelse

Bedre Tværfaglig Indsats (BTI) er en model for, hvordan professionelle kan samarbejde om indsatsen for børn, der vokser op i familier med misbrug eller

2010 · 146 sider

Små skuldre store byrder (dvd)

I en blanding af dokumentar og fiktion sætter filmen fokus på, hvad en opvækst og et liv med psykisk syge forældre kan betyde. Filmen giver også bud

200 DKK · 2006
Få nyt fra SUS i indbakken

Vi sender SUS-nyt ca. en gang om måneden